Kauppakamarit ovat yritystoimintaa ja vapaata taloutta edistäviä järjestöjä, joiden tehtävänä on toimia elinkeinoelämän edunvalvojina. Käytännössä kauppakamarit järjestävät alaan liittyvää koulutusta ja toimivat lainopillisina neuvonantajina. Vapaan markkinatalouden edistämiseen ja jatkuvaan kasvuun pohjautuvilla järjestöjen kannanotoilla ja tehokkaalla tiedotustoiminnalla pyritään vaikuttamaan aina ensisijaisesti paikalliseen alue- ja liikennepolitiikkaan, eteen tuleviin koulutuskysymyksiin ja työvoiman parempaan saatavuuteen.

Kauppakamarien tuottama neuvonta ja lisä- ja täydennyskoulutukset ovat aina maksullisia, mutta kaikki kauppakamarien jäsenet saavat alennusta erilaisista tapahtumista ja koulutuksista. Kauppakamari ja keskuskauppakamari ovat aina yksityisen sektorin toimijoita, mutta heillä on myös ajankohtaisia ja tärkeitä julkisen sektorin tehtäviä, joista mainittakoon erityisesti tilintarkastusjärjestelmän ylläpitäminen ja ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen. Ulkomaan kaupan täydellisen sujuvuuden vuoksi kaiken paperityön pitää olla aina kohdallaan.

Yleisimpiä dokumentteja ovat ATA carnet, eli kansainvälinen tulliasiakirja ja Euroopan Unionin yleinen alkuperätodistus, joka vahvistaa tavaroiden alkuperän ja erilaiset pakkausluettelot, kauppalaskut ja hinnastot.

Kuka saa käyttää Kauppakamari-nimeä?

kauppakamaritieto ilmaisee selkeästi, että Kauppakamari-nimitystä saavat Suomessa käyttää ainoastaan Keskuskauppakamarin jäseninä toimivat kauppakamarit. Olemassa on myös eri maiden välisiä kauppakamareita, kuten Suomalais-Venäläinen tai Saksalais-Suomalainen kauppakamari, jotka eivät täytä kauppakamarilaissa (Kauppakamarilaki 878/2002) määriteltyjä vaatimuksia, joten ne eivät myöskään voi käyttää perinteistä Kauppakamari-nimeä.

Nuorkauppakamarit eivät ole myöskään osa laissa määriteltyä tarkkaa kauppakamarijärjestelmää, vaan nuorkauppakamari tunnetaan yleisesti yksityisten henkilöiden kansainvälisenä kouluttautumis- ja kehittämisjärjestönä. Kyseiset organisaatiot ovat saaneet itselleen kuitenkin luvan käyttää nimessään tunnettua termiä kauppakamari.

Kauppakamareiden toiminnalla on takanaan pitkä historia, sillä ensimmäiset kauppakamarit perustettiin manner-Eurooppaan vuonna 1599. Kauppakamareiden tehtävänä oli suojella kauppiaita hurjilta merirosvoilta, joita oli tuohon aikaan liikkeellä runsaasti. Nykyään kauppakamarien tehtäviin kuuluu kaupan vapauden edistäminen. Tällä hetkellä kauppakamareita on maailmanlaajuisesti noin 12 000.

Kauppakamarien aktiivinen toiminta on siis maailmanlaajuista ja huomattava osa niistä toimii myös tunnettujen eurooppalaisten kauppakamarien Eurochambres-järjestössä ja osa myös merkittävässä kansainvälisessä International Chamber of Commerce (ICC) -järjestössä. Suomessa toimii kaikkiaan 19 alueellista kauppakamaria, joiden jäsenmäärä yhteensä on noin 18 000 henkilöä.

Kauppakamarien jäsenet ovat pääosin PK-yrityksiä, ja monet kunnat sekä erilaiset elinkeinoelämän kehitysorganisaatiot ovat myös liittyneet kauppakamarin jäseniksi. Suomalaisille yrityksille kauppakamarin jäsenyys on aina vapaaehtoista eli toisin kuin useimmissa maissa, joissa aktiivisesti toimivien yritysten pitää olla kauppakamarin jäseniä. Monissa maissa kauppakamarit hoitavat tehtäviä, joita Suomessa hoitavat Finpro sekä Patentti- ja rekisterihallitus.

Suomalaiset kauppakamarit ylläpitävät esimerkiksi HTM (hyväksytty tilimies), LKV (laillistettu kiinteistövälittäjä) nimikkeen ja KHT (keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) tutkintojärjestelmiä sekä tunnettua tavarantarkastajatoimintaa. Historiallisia kauppakamarin saavutuksia ovat olleet muun muassa sopimusriitojen sovittelut ja tavaranviennissä usein käytetyt Incoterms-toimituslausekkeet.

Mitä Kauppakamarit käytännössä tekevät?

Kauppakamareiden asiantuntemusalueita ovat: 1. Markkinat ja pelisääntöjen tunteminen eli käytännössä terveen kilpailun ja markkinoiden vapauden tunteminen. 2. Verotus- ja talouspolitiikka eli kannustavan ja johdonmukaisen verotuksen puolesta vaikuttaminen. 3. Alueiden kilpailukyvyn ylläpitäminen eli elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen valtakunnallisella tasolla, liikenneväylien kehittäminen ja ylläpito, koulutusjärjestelmän uudistaminen ja siihen läheisesti liittyen osaavan työvoiman hyvä saatavuus. 4. Yritysten vahvan kasvun ja kansainvälisen kaupan edistäminen.

E-commerce-web-development

Kauppakamari edistää kansainvälistymistä verkostoilla, kumppanuuksilla ja palveluilla. Kauppakamari palvelee ja vaikuttaa eri tavoin, kuten myöntämällä ansiomerkkejä ja ulkomaan asiakirjoja, kuten Euroopan unionin ja ATA carnet -tulliasiakirjoja ja yleisiä alkuperätodistuksia. Tavarantarkastus, kiinteistöarviointi, välimiesmenettely, naisjohtaja-ohjelma, valiokunnat, lautakunnat, julkaisut, lausunnot, tutkinnot ja kokeet kuuluvat Kauppakamarin toimenkuvaan.

Lisänä tulevat myös IT2018-sopimusehdot, jotka helpottavat IT2018-sopimusehtojen laatimista. Erilaisten tapahtumien järjestäminen, kuten Naisjohtajien Menterointiohjelma, ovat myös Keskuskauppakamarin käsialaa.

Kauppakamarien tunnettuja teemapäiviä ovat Tietosuojapäivä ja todella mielenkiintoinen Kauppakamarit Goes Slush -tapahtuma. Slush-tapahtuma kuuluu maailman tunnetuimpiin kasvuyritys- ja teknologiakonferensseihin, jossa kohtaavat monet kansainväliset yritykset, media, teknologia-alan johtavat ajattelijat ja sijoittajat. Slush-tapahtumaa on järjestetty jo vuodesta 2008 alkaen teknologia- ja kasvuyritystapahtumana, joka järjestetään vuosittain Helsingin messukeskuksessa.

proximity-commerce_1408x704_mod3

Slush yhdistää kansainväliset kasvuyritykset, sijoittajat ja median sekä auttaa eri alojen yrittäjiä kasvamaan ja menestymään sekä Suomessa että myös kansainvälisillä markkinoilla. Useat maailmanlaajuisesti menestyneet ja tunnetut suuryritykset, kuten Google, Alibaba, Rakuten ja Amazon, ovat tapahtumassa vuosittain mukana. Slush on kohonnut viime vuosina yhdeksi Euroopan tunnetuimmista sekä johtavimmista kasvuyritystapahtumista.

Slush-tapahtumaa järjestää vuosittain niin sanottu voittoa tavoittelematon ja tiivis yhteisö, joka koostuu yrittäjistä, sijoittajista, vapaaehtoisista ja tietysti myös opiskelijoista. Tapahtuma on hyvä ponnahduslauta monille pienille start up -yrityksille.