Kaupankäynti

Kaupankäynti

Kaupankäynti määritelmänä tarkoittaa erilaisten palveluiden, tavaroiden, aineettoman omaisuuden ja oikeuksien vaihdantaa yksityishenkilöiden tai yritysten välillä. Tuotteiden ja palveluiden markkinointi kohderyhmille on tehokas kaupankäynnin muoto. Käytännössä myytyjen tuotteiden vaihtovälineinä ovat alunperin olleet erilaiset tuotteet, ja nykyään tavaroiden vaihtovälineenä toimii raha. Kaupankäynnissä rahaa käyttämällä erotetaan toisistaan myyminen ja ostaminen erillisinä tapahtumina.

Kaupankäynti jaotellaan kaupan kohteen mukaisesti esimerkiksi kiinteistökauppaan ja irtaimen kauppaan. Arvopaperikauppa, jota käydään maailmalla runsaasti, lasketaan aina kuuluvaksi irtaimen kauppaan. Osapuolten välinen kaupankäynti jaotellaan tukkukauppaan ja vähittäiskauppaan. Kauppaa käydään niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin useista syistä. Ostaja saa erilaisia hyödykkeitä käyttöönsä, kuten palveluita tai erilaisia tarvitsemiaan tuotteita.

Erilaiset tukkukaupankäynnin kanavat

Asiakas voi tuotetta tai palvelua hankkiessaan valita mieleisensä myyntikanavan. Tuotteen tai vaikkapa päivittäistavarana toimivan hyödykkeen voi kätevästi ostaa läheisestä kaupasta tai isommasta marketista. Asiakas ja myyjä kohtaavat ostotapahtumassa tuolloin reaaliaikaisesti kasvokkain. Puhelinmyynti on yksi kaupankäynnin aktiivinen muoto, jossa asiakas ja puhelinmyyjä kohtaavat.

Puhelinmyyjä edustaa yritystä joko suoraan tai on jonkin puhelinmyyntiyrityksen palkkalistoilla.

Tärkeintä hänelle on saada asiakas vakuuttumaan hänen edustamansa tuotteen tarpeellisuudesta. Tehokas kaupankäynnin muoto on myös verkkokauppa, joita on perustettu monille aloille. Verkkokaupasta voi ostaa niin vaatteen, kirjan, parfyymin, kodinkoneen, lääkkeitä kuin moottoripyöränkin. Käytännössä ostaa voi melkein mitä tahansa. sähköinen kaupankäynti on nykyään perinteiseen kaupankäyntiin verrattaessa paljon suositumpaa.

charts

Kaupankäynti eri yksilöiden välillä on mahdollistanut erilaisten ammattiryhmien syntymisen ja samalla erikoistumisen erilaisiin tehtäviin. Tehokas kaupankäynti monien väestöryhmien kesken mahdollisti myös aikanaan uusien alueiden asuttamisen. Raaka-aineita sekä tarvittavia työkaluja hankittiin ostamalla tai vaihtamalla niitä muilta kansoilta tai eri yhteisöiltä. Kansainvälinen kauppa on palveluiden ja tuotteiden globaalia vaihtoa yli valtakuntien rajojen. Kansainvälinen kauppa muodostaa useimmissa maissa huomattavan osan bruttokansantuotteesta.

Viime vuosisatojen kuluessa kansainvälisen kaupan sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen merkitys on kiihtyvällä vauhdilla kasvanut. Monikansalliset yritykset, kehittyneet liikennejärjestelmät, teollistuminen, globalisaatio ja tehtävien ulkoistaminen ovat osaltaan vauhdittaneet kansainvälistä kaupankäyntiä.

Suomen tuonti ja vienti

Viennin vetävyys on jokaiselle maalle kullanarvoinen asia. Suomen tavaraviennin arvo on vuoden 2017 lopussa ollut noin 5 miljardia euroa. Viennin arvo on koko ajan lievästi kasvanut lähivuosiin verrattuna. Paperimassan, raudan, teräksen, kojeiden, mittareiden, nikkelin, öljyjalosteiden ja kemianteollisuuden vienti on entisestään koko ajan kasvanut.

Pahvin, paperin, laitteiden ja koneiden viennin arvo on ollut heikompaa ja sama pätee myös henkilöautojen alavireiseen vientiin. Kuparin ja sinkin vienti on ollut myös laskusuhdanteinen. Saksa ja Ruotsi ovat viime vuosina olleet Suomen tärkeimmät kauppakumppanit viennin osalta.

business-1845350_1920

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo Suomeen on kohonnut viime vuosina huomattavasti, ja samaa voidaan sanoa metallien tuonnin osalta. Laitteiden ja pienten sekä suurten koneiden tuonnin kasvu on pysynyt ennallaan viime vuosiin verrattuna, ja henkilöautojen osien tuonti on kääntynyt pieneen laskuun. Suomen tavarantuonti Saksasta ja Kiinasta on viime vuosina aavistuksen verran laskenut, mutta muiden tuontikumppaneiden osalta näyttänyt selkeää kasvua. Saksa on Suomen tärkein tuontimaa.

Toisena tulee Venäjä ja kolmantena Ruotsi. Joidenkin tuotteiden tuontia on selkeästi pyritty rajoittamaan ja tilalle on tuotu suomalaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi soijan tuontia on rajoitettu, ja se on pyritty korvaamaan nyhtökauralla sekä härkäpavulla.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen

Usein ajatellaan, että yrityksen perustaminen on hankalaa. Sitä sen ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä parhaimmillaan yrityksen voi laittaa pystyyn vain muutamassa minuutissa. Tämä onnistuu perustamalla toiminimi vaikkapa OP Kevytyrittäjänä. Tällöin sinun ei tarvitse huolehtia yrityksesi laskutuksista tai kirjanpidosta, vaan voit keskittyä tienaamaan rahaa.

Yhtiömuodon valitseminen

Kun on ryhtymässä yrittäjäksi, on tärkeää valita itselleen sopiva yhtiömuoto. Toiminimi on kaikista helpoin yritysmuoto. Sen perustamiseen ei tarvita suuria summia rahaa eikä muita työntekijöitä itsensä lisäksi. Toiminimi sopiikin sellaisille yrityksille, joiden liikevaihto on kohtalaisen maltillinen.

Yhtiömuodon valitseminen

Yrittäjä vastaa omalla omaisuudellaan kaikista yrityksen riskeistä, mutta koska toiminimellä ei juurikaan ole suuria riskejä, on yrittäjä turvassa. Toiminimen alla toimivan yrityksen perustaminen netissä käy vain muutamassa minuutissa.

Muita yhtiömuotoja ovat kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osakeyhtiö. Näihin yhtiöihin voi ottaa mukaan sijoittajia ja yhtiökumppaneita. Tällaiset suuret yhtiöt voivat ottaa lainaa, eikä osakkaiden tarvitse vastata riskeistä omalla omaisuudellaan. Suurempiin yritykseen myös palkataan työntekijöitä.

Perustamisilmoitus

Esimerkiksi toiminimen perustaminen netissä käy varsin nopeasti. Tärkeintä on keksiä yritykselle nimi. Toiminimestä puhuttaessa yrittäjä päätyy käyttämään usein omaa nimeään. Suuremmat yhtiöt, kuten osakeyhtiö taas toimivat yleensä aivan muun nimen alla. Toiminimen ja osakeyhtiön rekisteröiminen onnistuu sähköisesti. Se on myös paperista lomaketta edullisempi tapa rekisteröidä yritys. Rekisteröinnin yhteydessä yritykselle täytyy merkitä toimiala.

Tilikaudeksi merkitään useimmiten kalenterivuosi, koska se on yksinkertaisinta kirjanpidon kannalta. Kausiluonteisessa yritystoiminnassa kannattaa kuitenkin merkitä tilikausi sen mukaan, milloin yritys on toiminnassa.

Yhdistys on edelleen pintansa pitävä toimintamuoto

Yhdistys on edelleen pintansa pitävä toimintamuoto

Yhdistykset ovat jonkin toiminnan ympärille perustettuja julkisoikeudellisia yhteisöjä, joiden oikeuksia ja velvollisuuksia säätelee Suomessa pääosin yhdistyslaki. Yhdistyslain määrittelmä on, että yhdistyksen voi perustaa Suomessa aatteellista toimintaa varten, johon osallistuu enemmän kuin yksi ihminen.

Esimerkiksi monet kolmannen sektorin toimijat, kuten urheiluseurat ja hyväntekeväisyysjärjestöt, ovat yhdistysmuotoisia toimijoita. Vain osalla yhdistyksistä on työntekijöitä, mutta käytännössä jokaisen aktiivisen yhdistyksen toiminnassa on mukana vapaaehtoisia tekijöitä.

Kuinka yhdistys perustetaan?

Yhdistyksen perustaminen on harvoin lopputavoite sinänsä, vaan yhdistyksen perustavat tahot haluavat saavuttaa yhdistyksen kautta jotain suurempaa. Yhdistyksen perustamisen tarkoituksena voi olla vaikka halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, tarve luoda raamit jonkun harrastusporukan rahaliikenteelle tai toiminnan suunnittelulle tai toive tuoda samanhenkisiä ihmisiä yhteen.

Kun kyseessä on yhdistys perustaminen etenee suhteellisen helposti Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeita noudattamalla. Yhdistyksen aloittaminen kun ei ole yhtä monimutkaista kuin vaikka yrityksen perustaminen.

Yhdistyksen perustaminen edellyttää perustamiskirjaa, johon tulee ainakin kolmen yhdistyksen jäseneksi liittyvän henkilön allekirjoitukset. Yhdistyksellä tulee myös olla säännöt, joissa tulee vastata tiettyihin yhdistyslain edellyttämiin kohtiin.

Construction and map of Europe

Sääntöjen tulee määritellä esimerkiksi yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus, kerääkö yhdistys jäsenmaksuja ja se, kuinka monta jäsentä yhdistyksen hallituksessa on ja kuinka pitkä heidän toimikautensa on. Yhdistyksen perustamiseen vaadittavat asiakirjat voi toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle sähköisesti.

Millaiseen toimintaan yhdistyksen perustaminen sopii?

Modernin ajan piirteenä mainitaan usein se, etteivät suomalaiset jaksaisi enää sitoutua pitkäaikaiseen yhdistystoimintaan. Sosiaalinen media on tuonut kuulemma tilalle löyhemmät, projektimaiset verkostot, jotka usein rakentuvat yhden asian ympärille. Kuitenkin yhdistystoiminta porskuttaa edelleen, koska tietynlaisiin toimintoihin virallisesti perustettu yhdistys on edelleen kätevä. Esimerkiksi yhdistyksen mahdollisuus hankkia jäseniä ja pyytää jäsenmaksuja voi olla tulonlähde, joka auttaa tekemään yhdistyksen toiminnasta vaikuttavampaa ja vakaampaa.

Yhdistyksen oikeudellinen asema tekee siitä muiltakin osin hyödyllisen aktiivisten kansalaisten toimintamuodon. Yhdistys voi esimerkiksi vuokrata itselleen toimitilat, palkata tarvittaessa työntekijöitä, solmia sopimuksia tai jopa liittyä yhteisöjäseneksi muihin yhdistyksiin.

Jos toiminta on vakiintunutta ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä, voi väliaikaiseksikin suunniteltu yhdistys olla hyvä vaihtoehto. Esimerkkinä yksittäisen puun kaatamista vastustavan adressin toimittaminen ei vaadi taustayhdistystä, mutta Helsingin puiden suojelu nyt ja tulevaisuudessa voi edellyttää yhdistystoimintaa.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää kaikenlaisille mutta etenkin uusille, toimintaansa vasta aloittaville yrityksille. Käytännössä liiketoimintasuunnitelma kuvaa yrityksen etukäteen tarkoin suunniteltua kaupallista toimintaa. Liiketoimintasuunnitelma kiteyttää yrityksen koko liiketoiminnan sekä selventää ja jäsentää valmiiksi kaavaillun yritystoiminnan menestymisen mahdollisuuksia ja kannattavuutta.

Liiketoimintasuunnitelman eli lts:n laatiminen ei ole aivan yksinkertaista, vaan vaatii liiketoimintaan osallistuvilta henkilöiltä, kuten yrityksen yhdeltä tai useammalta perustajalta, aikaa ja pohdintaa. Liiketoimintasuunnitelman avulla hahmotellaan yrityksen tuottamien tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua, markkinointia ja myyntiä. Arvioidaan tuotantoon tarvittavia resursseja, tehdään tuotekehitys- ja henkilöstösuunnitelma sekä pohditaan mahdollisten patenttien hakua ja olemassa olevia riskianalyysejä.

Käytännössä voisi sanoa, että mitä selkeämmät tavoitteet, sen tarkempi suunnitelma. Rahoitusta, takauksia tai tukia hakiessa pankkia tai rahoitusyhtiötä usein kiinnostaa tietää, minkälainen tuotteiden tai palvelun kysyntä on ja onko asiakkaita riittävästi.

Mitä liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään?

Ajan kanssa huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma tarjoaa vakaan pohjan saavuttaa asetetut tavoitteet. Usein todetaan, että yritystoimintaa harjoittavan kannattaa pitää pää pilvissä mutta jalat tukevasti maassa. Käytännössä asia voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ensimmäisenä yritystoiminnan vuotena yrityksen tuottama tuote tai palvelu ei ole vielä tarpeeksi tuttu omalle kohderyhmälleen ja tunnettuus kasvaa tasaiseen tahtiin. Markkinointi ja myynti mahdollisine jakeluportaineen kannattaa suunnitella huolella,

kuten myös panostaminen ystävälliseen, asiakaslähtöiseen palveluun. Sananlasku kertoo, että hyvä kello kauas kuuluu, mikä tarkoittaa, että yrityksen asiakkaat kertovat yrityksessä saamastaan hyvästä palvelusta muille, ja tämä voi tuoda lisää asiakkaita. liikentoimintasuunnitelma malli voi olla parhaimmillaan selkeä ja yksinkertainen. Liiketoimintasuunnitelman sisältö jaetaan useampaan eri osa-alueeseen, jossa yrittäjä voi yhdistellä, laajentaa ja tiivistää esille tulevia asioita ja tavoitteita.

bizplan

Yrittäjän pitää ihan ensimmäisenä miettiä läpi yritystoimintaan liittyvät peruskysymykset, eli mitä yritys tuottaa ja kenelle. Kohderyhmä on aina tarpeen olla selvillä jo hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan aloittamista. Käytännössä siis, mikä on yrityksen markkinoima tuote tai palvelu? Minkälaisille asiakkaille myynti ja markkinointi tapahtuu ja miten? Minkälainen kilpailutilanne alalla on, ja miten tuote eroaa käytännössä muista vastaavista tuotteista? Minkälainen on tuotteen tai palvelun hintataso?

Missä myynti tapahtuu ja onko lähistöllä kilpailevia yrityksiä? Kuinka suuri on asiakaskunta ja minkälaisesta tuotteesta tai palvelusta on kysymys? Yrityksen rahoitus ja nykyiset sekä tulevat investoinnit on aina hyvä miettiä etukäteen. Yritys ei pelkästään tuota rahaa, vaan myös kulut, kuten vakuutukset, markkinointikustannukset, tuotantokustannukset, vuokrat ja mahdollisten työntekijöiden palkat, pitää myös ottaa huomioon.

Yrittäjän henkilöturva

Yrittäjä huolehtii aina itse muun muassa tapaturma- ja kuolemantapausturvasta sekä luonnollisesti tulevan eläketurvan riittävyydestä. Yrittäjän sosiaaliturvan perusta on aina yrittäjän YEL-vakuutus. Yrittäjän mahdolliset sairaus-, äitiys- ja työttömyyspäivärahat sekä työkyvyttömyys-, perhe- ja vanhuuseläkkeiden suuruus riippuvat aina henkilön työtulon suuruudesta.

YEL-työtulon pitää aina olla hyvin realistisella tasolla, joten aloittavaa yrittäjää asiassa auttaa YEL-vakuutusmaksun ensimmäiselle neljälle vuodelle annettava 25 %:n alennus. Yrittäjän pitää olla työttömyyskassan jäsen, jotta hän voi saada tarvittaessa työttömyysturvaa sekä hänen YEL-työtulonsa pitää olla vaaditulla tasolla. Mahdollisten eteen tulevien riskien välttämiseksi yrittäjällä pitää olla myös huonojen aikojen varalle laadittu kattava henkivakuutusturva. Laskemiseen sopiva sääntö on 1–2 vuoden tulot yhdessä mahdollisen velkojen määrän kanssa.

bizplan2

Yrittäjän on valittava myös yhtiömuoto, joka itselle ja edustamalleen alalle parhaiten sopii. Aloittaako yritystoiminnan toiminimellä, avoimena yhtiönä, kommandiitti- tai osakeyhtiönä, osuuskuntana, franchising- tai kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjänä palkat, laskutus ja verot hoituvat aina ilman Y-tunnusta. Uuden yrityksen on aina ilmoittauduttava kaupparekisteriin sekä rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisävero suoritetaan aina tavaroiden ja palveluiden mahdollisesta maahantuonnista sekä myynnistä.

Maataloutta, tulonhankkimistoimintaa ja muuta elinkeinotoimintaa harjoittavan on liityttävä ennakkoperintärekisteriin. Ennen säännöllisen palkanmaksun aloittamista mahdollisille työntekijöille yrityksen pitää rekisteröityä työnantajaksi sekä ilmoittaa palkkojen maksamisen aloittamisesta. Yrityksen sijainti ja toimi- tai tuotantotilan kustannustaso ja ominaisuus ovat tärkeitä. Tärkeää on myös logistiikan sujuvuus, palvelujen saatavuus ja alueen maine. Onko yrityksen toimipaikka taajama, keskusta vai jokin syrjäisempi osoite?

Kauppakamari

Kauppakamari

Kauppakamarit ovat yritystoimintaa ja vapaata taloutta edistäviä järjestöjä, joiden tehtävänä on toimia elinkeinoelämän edunvalvojina. Käytännössä kauppakamarit järjestävät alaan liittyvää koulutusta ja toimivat lainopillisina neuvonantajina. Vapaan markkinatalouden edistämiseen ja jatkuvaan kasvuun pohjautuvilla järjestöjen kannanotoilla ja tehokkaalla tiedotustoiminnalla pyritään vaikuttamaan aina ensisijaisesti paikalliseen alue- ja liikennepolitiikkaan, eteen tuleviin koulutuskysymyksiin ja työvoiman parempaan saatavuuteen.

Kauppakamarien tuottama neuvonta ja lisä- ja täydennyskoulutukset ovat aina maksullisia, mutta kaikki kauppakamarien jäsenet saavat alennusta erilaisista tapahtumista ja koulutuksista. Kauppakamari ja keskuskauppakamari ovat aina yksityisen sektorin toimijoita, mutta heillä on myös ajankohtaisia ja tärkeitä julkisen sektorin tehtäviä, joista mainittakoon erityisesti tilintarkastusjärjestelmän ylläpitäminen ja ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen. Ulkomaan kaupan täydellisen sujuvuuden vuoksi kaiken paperityön pitää olla aina kohdallaan.

Yleisimpiä dokumentteja ovat ATA carnet, eli kansainvälinen tulliasiakirja ja Euroopan Unionin yleinen alkuperätodistus, joka vahvistaa tavaroiden alkuperän ja erilaiset pakkausluettelot, kauppalaskut ja hinnastot.

Kuka saa käyttää Kauppakamari-nimeä?

kauppakamaritieto ilmaisee selkeästi, että Kauppakamari-nimitystä saavat Suomessa käyttää ainoastaan Keskuskauppakamarin jäseninä toimivat kauppakamarit. Olemassa on myös eri maiden välisiä kauppakamareita, kuten Suomalais-Venäläinen tai Saksalais-Suomalainen kauppakamari, jotka eivät täytä kauppakamarilaissa (Kauppakamarilaki 878/2002) määriteltyjä vaatimuksia, joten ne eivät myöskään voi käyttää perinteistä Kauppakamari-nimeä.

Nuorkauppakamarit eivät ole myöskään osa laissa määriteltyä tarkkaa kauppakamarijärjestelmää, vaan nuorkauppakamari tunnetaan yleisesti yksityisten henkilöiden kansainvälisenä kouluttautumis- ja kehittämisjärjestönä. Kyseiset organisaatiot ovat saaneet itselleen kuitenkin luvan käyttää nimessään tunnettua termiä kauppakamari.

Kauppakamareiden toiminnalla on takanaan pitkä historia, sillä ensimmäiset kauppakamarit perustettiin manner-Eurooppaan vuonna 1599. Kauppakamareiden tehtävänä oli suojella kauppiaita hurjilta merirosvoilta, joita oli tuohon aikaan liikkeellä runsaasti. Nykyään kauppakamarien tehtäviin kuuluu kaupan vapauden edistäminen. Tällä hetkellä kauppakamareita on maailmanlaajuisesti noin 12 000.

Kauppakamarien aktiivinen toiminta on siis maailmanlaajuista ja huomattava osa niistä toimii myös tunnettujen eurooppalaisten kauppakamarien Eurochambres-järjestössä ja osa myös merkittävässä kansainvälisessä International Chamber of Commerce (ICC) -järjestössä. Suomessa toimii kaikkiaan 19 alueellista kauppakamaria, joiden jäsenmäärä yhteensä on noin 18 000 henkilöä.

Kauppakamarien jäsenet ovat pääosin PK-yrityksiä, ja monet kunnat sekä erilaiset elinkeinoelämän kehitysorganisaatiot ovat myös liittyneet kauppakamarin jäseniksi. Suomalaisille yrityksille kauppakamarin jäsenyys on aina vapaaehtoista eli toisin kuin useimmissa maissa, joissa aktiivisesti toimivien yritysten pitää olla kauppakamarin jäseniä. Monissa maissa kauppakamarit hoitavat tehtäviä, joita Suomessa hoitavat Finpro sekä Patentti- ja rekisterihallitus.

Suomalaiset kauppakamarit ylläpitävät esimerkiksi HTM (hyväksytty tilimies), LKV (laillistettu kiinteistövälittäjä) nimikkeen ja KHT (keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) tutkintojärjestelmiä sekä tunnettua tavarantarkastajatoimintaa. Historiallisia kauppakamarin saavutuksia ovat olleet muun muassa sopimusriitojen sovittelut ja tavaranviennissä usein käytetyt Incoterms-toimituslausekkeet.

Mitä Kauppakamarit käytännössä tekevät?

Kauppakamareiden asiantuntemusalueita ovat: 1. Markkinat ja pelisääntöjen tunteminen eli käytännössä terveen kilpailun ja markkinoiden vapauden tunteminen. 2. Verotus- ja talouspolitiikka eli kannustavan ja johdonmukaisen verotuksen puolesta vaikuttaminen. 3. Alueiden kilpailukyvyn ylläpitäminen eli elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen valtakunnallisella tasolla, liikenneväylien kehittäminen ja ylläpito, koulutusjärjestelmän uudistaminen ja siihen läheisesti liittyen osaavan työvoiman hyvä saatavuus. 4. Yritysten vahvan kasvun ja kansainvälisen kaupan edistäminen.

E-commerce-web-development

Kauppakamari edistää kansainvälistymistä verkostoilla, kumppanuuksilla ja palveluilla. Kauppakamari palvelee ja vaikuttaa eri tavoin, kuten myöntämällä ansiomerkkejä ja ulkomaan asiakirjoja, kuten Euroopan unionin ja ATA carnet -tulliasiakirjoja ja yleisiä alkuperätodistuksia. Tavarantarkastus, kiinteistöarviointi, välimiesmenettely, naisjohtaja-ohjelma, valiokunnat, lautakunnat, julkaisut, lausunnot, tutkinnot ja kokeet kuuluvat Kauppakamarin toimenkuvaan.

Lisänä tulevat myös IT2018-sopimusehdot, jotka helpottavat IT2018-sopimusehtojen laatimista. Erilaisten tapahtumien järjestäminen, kuten Naisjohtajien Menterointiohjelma, ovat myös Keskuskauppakamarin käsialaa.

Kauppakamarien tunnettuja teemapäiviä ovat Tietosuojapäivä ja todella mielenkiintoinen Kauppakamarit Goes Slush -tapahtuma. Slush-tapahtuma kuuluu maailman tunnetuimpiin kasvuyritys- ja teknologiakonferensseihin, jossa kohtaavat monet kansainväliset yritykset, media, teknologia-alan johtavat ajattelijat ja sijoittajat. Slush-tapahtumaa on järjestetty jo vuodesta 2008 alkaen teknologia- ja kasvuyritystapahtumana, joka järjestetään vuosittain Helsingin messukeskuksessa.

proximity-commerce_1408x704_mod3

Slush yhdistää kansainväliset kasvuyritykset, sijoittajat ja median sekä auttaa eri alojen yrittäjiä kasvamaan ja menestymään sekä Suomessa että myös kansainvälisillä markkinoilla. Useat maailmanlaajuisesti menestyneet ja tunnetut suuryritykset, kuten Google, Alibaba, Rakuten ja Amazon, ovat tapahtumassa vuosittain mukana. Slush on kohonnut viime vuosina yhdeksi Euroopan tunnetuimmista sekä johtavimmista kasvuyritystapahtumista.

Slush-tapahtumaa järjestää vuosittain niin sanottu voittoa tavoittelematon ja tiivis yhteisö, joka koostuu yrittäjistä, sijoittajista, vapaaehtoisista ja tietysti myös opiskelijoista. Tapahtuma on hyvä ponnahduslauta monille pienille start up -yrityksille.